Nasze Projekty

Uruchomienie produkcji paliwa alternatywnego dziĘki wdrożeniu innowacyjnej technologii przetwarzania odpadów przez Eko-Mysl Sp. z o.o.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

W ramach zakończonej realizacji projektu nr WND-RPZP.01.01.03-32-014/10 pn. Uruchomienie produkcji paliwa alternatywnego dzięki wdrożeniu innowacyjnej technologii przetwarzania odpadów przez Eko-Myśl Sp. z o.o. oferujemy paliwo alternatywne charakteryzujące się następującymi parametrami:

Wszystkich zainteresowanych naszym produktem prosimy o kontakt. Oferujemy dogodne warunki współpracy.Zapytanie ofertowe

Opublikowano: 05 sierpnia 2016 roku

ZUO - Eko-Mysl dojazd Skontaktuj sie z nami