Aktualności

INFORMACJA DOT. ODPADÓW TWORZYW SZTUCZNYCH POCHODZĄCYCH Z GOSPODARSTW ROLNYCH.

 

W związku z licznymi zapytaniami informujemy, iż „Eko-Myśl” Sp. z o.o. posiada pozwolenie na zbieranie i zagospodarowanie odpadów w postaci tworzyw sztucznych pochodzących z gospodarstw rolnych (folie rolnicze, siatki, sznurki, worki, opony itp.).

Dostarczenie ww odpadów jest możliwe po spełnieniu łącznie kilku warunków:

  • posiadanie przez rolnika wpisu do BDO (Baza Danych o Odpadach) lub oświadczenie o zwolnieniu z obowiązku uzyskania stosownego wpisu;
  • przedstawienie karty charakterystyki odpadu oraz wyników badań laboratoryjnych (tzw. testów zgodności), potwierdzających możliwość składowania odpadów – badanie wykonane zgodnie z zakresem wskazanym w załączniku nr 3 w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczenia odpadów do składowania na składowiskach;
  • odpady muszą być dostarczone środkiem transportu umożliwiającym samodzielny wyładunek;
  • uiszczenie należności za dostarczone do składowania odpady w formie gotówkowej lub w formie przedpłaty.

Jednocześnie informujemy, iż składowisko jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-18.00 oraz soboty od 7.00 do 14.00.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 095 747 5653 lub pod adresem e-mail: k.rozanska@eko-mysl.pl oraz z.tobola@eko-mysl.pl