1. Pozwolenie zintegrowane na prowadzenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Dalsze, gmina Myślibórz WRiOŚ.II.GD-7740/4-15/09 z dnia 18 września 2009 r. ze zmianami:
  1. WOŚ.II.7222.7.5.2012.GD z dnia 15 maja 2012 r.,
  2. WOŚ.II.7222.20.3.2013.GD z dnia 26 listopada 2013 r.,
  3. WOŚ.II.7222.41.2.2014.BK z dnia 12 listopada 2014 r.,
  4. WOŚ. II.7222.12.9.2015.BK z dnia 03 września 2015 r.,
  5. WOŚ.II.7222.1.40.2017.BK z dnia 20 marca 2018 r.,
  6. WOŚ.II.7222.2.3.2020.KB z dnia 10 września 2021 r.,
  7. WOŚ.II.7222.33.2021.KB z dnia 22 marca 2022 r.
 2. Decyzja zatwierdzająca instrukcję prowadzenia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Dalsze, gmina Myślibórz – WOŚ.II.7241.21.2021.IB.
 3. Pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów – WOŚ.II.7222.21.13.2014.BK z dnia 19 grudnia 2014 r. ze zmianami:
  • WOŚ.II.7222.2.3.2015.BK z dnia 25 lutego 2015 r.,
  • WOŚ.II.7222.17.3.2015.BK z dnia 03 września 2015 r.,
  • WOŚ.II.7222.30.4.2016.BK z dnia 22 grudnia 2016 r.,
  • WOŚ.II.7222.1.2.2017.BK z dnia 09 lutego 2017 r.,
  • WOŚ.II.7222.2.14.2020.KB z dnia 28 września 2021 r.
 4. Pozwolenie na zbieranie odpadów w miejscowości Dalsze, gmina Myślibórz – WŚR.6233.56.2014.RL z zmianą WOŚ-II-7247.3.11.2019.AS z dnia 31 grudnia 2020 roku.
 5. Pozwolenie na zbieranie odpadów w miejscowości Karniewo, gm. Pyrzyce – OŚLiR.6233.6.2.2017.RM z dnia 30 października 2017 r. ze zmianami:
  • WOŚ.II.7247.3.10.2020.IB z dnia 05 sierpnia 2021 r.,
  • WOŚ. II.7247.19.2021.IB z dnia 22 grudnia 2021 r.
 6. Pozwolenie na zbieranie odpadów w miejscowości Kaliska, gm. Chojna – OS.6233.07.2017.AB z dnia 26 czerwca 2017 r. ze zmianami:
  • WOŚ.II.7247.3.11.2020.IB z dnia 21 lipca 2021 r.,
  • WOŚ. II.7247.18.2021.IB z dnia 30 grudnia 2021 r.
 7. Pozwolenie na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów wielkogabarytowych o charakterze komunalnym w miejscowości Dalsze, gm. Myślibórz – WOŚ.II.7243.2.8.2019.IB z dnia 14 maja 2020 r.