Decyzje

check

 • Decyzja WRiOŚ.II.GD-7740/4-15/09 pozwolenie zintegrowane na prowadzenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego w miejscowości Dalsze gm. Myślibórz ze zmianami:
  -WRiOŚ.II.GD-7740/15-2/10
  -WOŚ.II.7222.7.5.2012.GD
  -WOŚ.II.7222.20.3.2013.GD
  -WOŚ.II.7222.41,2,2014.BK
  -WOŚ.II.7222.12.9.2015.BK
 • Decyzja WŚR.6233.56.2014.RL udzielająca zezwolenia na zbieranie odpadów
 • Decyzja WOŚ.II.7241.9.3.2015.IB zatwierdzająca instrukcję prowadzenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
 • Decyzja WOŚ.II.7222.21.13.2014.BK pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji biologicznego przetwarzania odpadów zlokalizowanej w m. Dalsze gm. Myślibórz, ze zmianami:
  -WOŚ.II.7222.2.3.2015.BK
  -WOŚ.II.7222.17.3.2015.BK
  -WOŚ.II.7222.30.4.2016.BK
 • -WOŚ.II.7222.1.2.2017.BK
 • Decyzja BOŚ.6233.14.2015.RL zezwalająca na transport odpadów