Projekt pod nazwą „Opracowanie technologii przetwarzania zmieszanych odpadowych tworzyw sztucznych w celu wytwarzania wyrobów i materiałów budowlanych” został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw. Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zwiększenie zaangażowania w prowadzenie badań. Realizacja projektu umożliwi opracowanie technologii przetwarzania zmieszanych odpadowych tworzyw sztucznych w celu wytwarzania materiałów i wyrobów budowlanych. Technologia pozwoli na ponowne wykorzystanie odpadowych tworzyw sztucznych w formie wyrobów budowlanych przeznaczonych do konstrukcji inżynierii lądowej, w tym dróg, ścieżek rowerowych lub chodników, które będą stosowane jako substytut kruszywa mineralnego oraz prefabrykatów do budowy ścianek oporowych.

Całkowita wartość projektu: 303 170,40 zł
Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej: 200 000,00 zł