Działalność Edukacyjna

recycle„EKO-MYŚL” Sp. z o.o. zaprasza zainteresowane szkoły, przedszkola, oraz inne zorganizowane grupy do kontaktu w celu zarezerwowania terminu zwiedzania prowadzonej przez nas instalacji. Zwiedzanie obejmuje wizytę na składowisku odpadów w m. Dalsze, w sortowni odpadów i kompostowni.