O Firmie

slide-f18

Firma „EKO-MYŚL” Sp. z o.o. powstała w 1999 roku. Głównym udziałowcem w firmie jest Sirius Finance S.A. z Luksemburga. Pierwotnie głównym polem działania firmy było zarządzanie składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanym w miejscowości Dalsze, gmina Myślibórz. Dzięki licznym inwestycjom firma rozszerzyła działalność o zbiórkę odpadów komunalnych oraz przemysłowych oraz sortowanie i mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów. Dziś „EKO-MYŚL” Sp. z o.o. jest jednym z czterech przedsiębiorstw prężnie działających w Polsce i wchodzących w skład Grupy Sirius. Posiada ustabilizowaną pozycję na rynku regionalnym i cechuje się dużą rozpoznawalnością.