Tabela z kodami – kliknij tutaj
W przypadku braku danego kodu w wykazie proszę sprawdzić możliwość przyjęcia odpadu w firmie zuo clean city lub w zuo international
ZUO CLEAN CITY nr tel. 61 848 41 56, 61 848 41 57
ZUO INTERNATIONAL nr tel. 695 146 998

EKO-MYŚL PROWADZI WYNAJEM KONTENERÓW NA ODPADY KOMUNALNE, POBUDOWLANE I PRZEMYSŁOWE. Oferujemy wynajem kontenerów o następujących pojemnościach:

  • 10m³
  • 34m³

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom gmin w zakresie osiągania jak najwyższych poziomów odzysku i recyklingu świadczymy usługę odbioru odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny, które następnie poddawane są wstępnej obróbce w prowadzonej przez nas sortowni.

 

W trosce o środowisko naturalne staramy się ograniczyć ilość odpadów kierowanych do składowania. Surowce wtórne pochodzące ze zbiórki selektywnej oraz wysortowane ze zmieszanych odpadów komunalnych są segregowane, belowane i przekazywane recyklerom do ponownego wykorzystania.

 

Recyklerów zainteresowanych skupem surowców wtórnych, prosimy o kontakt i zapraszamy do przedstawienia swojej oferty cenowej. Oferujemy do sprzedaży następujące rodzaje surowców wtórnych: PET, szkło, papier, folia, złom stalowy i aluminiowy, chemia gospodarcza, opakowania, Tetra Pak.

Uzyskiwanie, a następnie odsprzedaż Organizacjom Odzysku Dokumentów Potwierdzających Recykling jest kolejnym etapem prowadzonej przez nas działalności związanej z zbiórką i przetwarzaniem surowców wtórnych. Organizacje Odzysku chętne do podjęcia współpracy zapraszamy do przedstawienia swojej oferty.

Od 2013 roku zajmujemy się produkcją paliwa alternatywnego z przetwarzanych w naszej instalacji odpadów komunalnych. Wytwarzane paliwo o kodzie 19 12 10 może być przeznaczone do energetycznego wykorzystania w cementowniach i innych zakładach przemysłowych. Nasze paliwo cechuje się wysoką wartością opałową oraz niską zawartością chloru.

 

od 1999 roku zajmujemy się eksploatacją składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Dalsze, na terenie gminy Myślibórz. W chwili obecnej składowisko obejmuje obszar 6 kwater (4 zamknięte i 2 czynne). Zamknięte kwatery poddane zostały rekultywacji. Wszystkie kwatery wyposażone są w system odbierania biogazu, który następnie przetwarzany jest na energię elektryczną zasilającą cały nasz zakład.