Instalacja komunalna

Celem funkcjonowania instalacji jest zmniejszenie ilości zmieszanych odpadów komunalnych deponowanych bezpośrednio na kwaterze składowiska poprzez ich stopniowe unieszkodliwianie w  procesach mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów. Sprzyja temu również promowanie działań w zakresie selektywnego zbierania odpadów.

Na terenie Instalacji Komunalnej w miejscowości Dalsze realizowane są następujące działania:

  • sortowanie odpadów komunalnych oraz doczyszczanie surowców wtórnych,
  • odzysk odpadów – produkcja paliwa alternatywnego,
  • odzysk biogazu składowiskowego i produkcja zielonej energii,
  • kompostowanie,
  • składowanie odpadów.

Uroczysta inauguracja

Uroczysta inauguracja otwarcia naszej instalacji z uczestnictwem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Pana Jarosława Rzepy miała miejsce w czerwcu 2015 roku. Uzyskanie przez Spółkę statutu RIPOK umocniło jej pozycję na rynku zagospodarowania odpadów i otworzyło możliwości pozyskania nowych strumieni odpadów. Przy okazji uroczystości otwarcia podpisany został list intencyjny dot. uruchomienia na terenie gminy Myślibórz idei Smart City, w której swój udział miałaby także nasza firma. Na terenie zamkniętych kwater składowiska odpadów planowana jest budowa fermy fotowoltaicznej z odzyskiem energii świetlnej.

ripok3
ripok2-1
IMG_4809