Wykaz przyjmowanych odpadów

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

01 01 01

Odpady z wydobywania rud metali (z wyłączeniem 01 01 80)

01 01 02

Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali

01 01 80

Odpady skalne z górnictwa miedzi, cynku i ołowiu

01 03 06

Inne odpady poprzeróbcze niż wymienione w 01 03 04, 01 03 05, 01 03 80 i 01 03 81

01 03 08

Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 03 07

01 03 09

Czerwony szlam powstający przy produkcji tlenku glinu inny niż wymieniony w 01 03 07

01 03 81

Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych inne niż wymienione w 01 03 80

01 03 99

Inne niewymienione odpady

01 04 08

Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07

01 04 09

Odpadowe piaski i iły

01 04 10

Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 04 07

01 04 11

Odpady powstające przy wzbogacaniu soli kamiennej i potasowej inne niż wymienione w 01 04 07

01 04 12

Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11

01 04 13

Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 07

01 04 81

Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla inne niż wymienione w 01 04 80

01 04 83

Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych inne niż wymienione w 01 04 82

01 04 85

Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apatytów) inne niż wymienione w 01 04 84

01 04 99

Inne niewymienione odpady

01 05 04

Płuczki i odpady wiertnicze z odwiertów wody słodkiej

01 05 99

Inne niewymienione odpady

02 01 01

Osady z mycia i czyszczenia

02 01 02

Odpadowa tkanka zwierzęca

02 01 04

Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)

02 01 09

Odpady agrochemikaliów inne niż wymienione w 02 01 08

02 01 99

Inne nie wymienione odpady

02 02 01

Odpady z mycia i przygotowywania surowców

02 02 02

Odpadowa tkanka zwierzęca

02 02 04

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

02 02 82

Odpady z produkcji mączki rybnej inne niż wymienione w 02 02 80

02 02 99

Inne niewymienione odpady

02 03 02

Odpady konserwantów

02 03 03

Odpady poekstrakcyjne

02 03 05

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

02 03 99

Inne niewymienione odpady

02 04 01

Osady z oczyszczania i mycia buraków

02 04 02

Nienormatywny węglan wapnia oraz kreda cukrownicza (wapno defekacyjne)

02 04 03

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

02 04 99

Inne niewymienione odpady

02 05 02

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

02 05 99

Inne niewymienione odpady

02 06 02

Odpady konserwantów

02 06 03

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

02 06 80

Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze

02 06 99

Inne niewymienione odpady

02 07 01

Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców

02 07 02

Odpady z destylacji spirytualiów

02 07 03

Odpady z procesów chemicznych

02 07 05

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

02 07 99

Inne niewymienione odpady

03 01 81

Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 80

03 01 82

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

03 01 99

Inne niewymienione odpady

03 02 99

Inne niewymienione odpady

03 03 01

Odpady z kory i drewna

03 03 05

Szlamy z odbarwiania makulatury

03 03 08

Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu

03 03 09

Odpady szlamów defekosaturacyjnych

03 03 10

Odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji

03 03 11

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10

03 03 99

Inne niewymienione odpady

04 01 02

Odpady z wapnienia

04 01 05

Brzeczka garbująca nie zawierająca chromu

04 01 07

Osady nie zawierające chromu, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków

04 01 09

Odpady z polerowania i wykańczania

04 01 99

Inne niewymienione odpady

04 02 09

Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery)

04 02 10

Substancje organiczne z produktów naturalnych (np. tłuszcze, woski)

04 02 15

Odpady z wykańczania inne niż wymienione w 04 02 14

04 02 17

Barwniki i pigmenty inne niż wymienione w 04 02 16

04 02 20

Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 04 02 19

04 02 21

Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych

04 02 22

Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych

04 02 80

Odpady z mokrej obróbki wyrobów tekstylnych

04 02 99

Inne niewymienione odpady

05 01 10

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 05 01 09

05 01 13

Osady z uzdatniania wody kotłowej

05 01 14

Odpady z kolumn chłodniczych

05 01 17

Bitum

05 01 99

Inne niewymienione odpady

05 06 04

Odpady z kolumn chłodniczych

05 06 99

Inne niewymienione odpady

05 07 02

Odpady zawierające siarkę

05 07 99

Inne niewymienione odpady

06 01 99

Inne niewymienione odpady

06 02 99

Inne niewymienione odpady

06 03 14

Sole i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i 06 03 13

06 03 16

Tlenki metali inne niż wymienione w 06 03 15

06 03 99

Inne niewymienione odpady

06 04 99

Inne niewymienione odpady

06 05 03

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 06 05 02

06 06 03

Odpady zawierające siarczki inne niż wymienione w 06 06 02

06 06 99

Inne niewymienione odpady

06 07 99

Inne niewymienione odpady

06 08 99

Inne niewymienione odpady

06 09 02

Żużel fosforowy

06 09 04

Poreakcyjne odpady związków wapnia inne niż wymienione w 06 09 03 i 06 09 80

06 09 80

Fosfogipsy

06 09 81

Fosfogipsy wymieszane z żużlami, popiołami paleniskowymi, i pyłami z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

06 09 99

Inne niewymienione odpady

06 10 99

Inne niewymienione odpady

06 11 01

Poreakcyjne odpady związków wapnia z produkcji dwutlenku tytanu

06 11 80

Odpady z produkcji związków cyrkonu

06 11 83

Odpadowy siarczan żelazowy

06 11 99

Inne niewymienione odpady

06 13 03

Czysta sadza

06 13 99

Inne niewymienione odpady

07 01 12

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 01 11

07 01 80

Wapno pokarbidowe nie zawierające substancji niebezpiecznych (inne niż wymienione w 07 01 08)

07 01 99

Inne niewymienione odpady

07 02 12

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 02 11

07 02 13

Odpady tworzyw sztucznych

07 02 15

Odpady z dodatków inne niż wymienione w 07 02 14

07 02 17

Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16

07 02 80

Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy

07 02 99

Inne niewymienione odpady

07 03 12

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 03 11

07 03 99

Inne niewymienione odpady

07 04 12

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 04 11

07 04 81

Przeterminowane środki ochrony roślin inne niż wymienione w 07 04 80

07 04 99

Inne niewymienione odpady

07 05 12

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 05 11

07 05 14

Odpady stałe inne niż wymienione w 07 05 13

07 05 99

Inne niewymienione odpady

07 06 12

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 06 11

07 06 80

Ziemia bieląca z rafinacji oleju

07 06 81

Zwroty kosmetyków i próbek

07 06 99

Inne niewymienione odpady

07 07 12

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 07 11

07 07 99

Inne niewymienione odpady

08 01 12

Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11

08 01 18

Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17

08 01 99

Inne niewymienione odpady

08 02 01

Odpady proszków powlekających

08 02 99

Inne niewymienione odpady

08 03 13

Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 12

08 03 18

Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17

08 03 99

Inne niewymienione odpady

08 04 10

Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09

08 04 12

Osady z klejów i szczeliw inne niż wymienione w 08 04 11

08 04 99

Inne niewymienione odpady

09 01 07

Błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki srebra

09 01 08

Błony i papier fotograficzny nie zawierające srebra

09 01 10

Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku bez baterii

09 01 12

Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie inne niż wymienione w 09 01 11

09 01 99

Inne niewymienione odpady

10 01 01

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

10 01 03

Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej

10 01 02

Popioły lotne z węgla

10 01 05

Stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych

10 01 07

Produkty z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych odprowadzane w postaci szlamu

10 01 15

Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 14

10 01 17

Popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 16

10 01 19

Odpady z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 01 05, 10 01 07 i 10 01 18

10 01 21

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 01 20

10 01 24

Piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem 10 01 82)

10 01 25

Odpady z przechowywania i przygotowania paliw dla opalanych węglem elektrowni

10 01 26

Odpady z uzdatniania wody chłodzącej

10 01 80

Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych

10 01 81

Mikrosfery z popiołów lotnych

10 01 82

Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym)

10 01 99

Inne niewymienione odpady

10 02 01

Żużle z procesów wytapiania (wielkopiecowe, stalownicze)

10 02 02

Nieprzerobione żużle z innych procesów

10 02 08

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 07

10 02 10

Zgorzelina walcownicza

10 02 12

Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 02 11

10 02 14

Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 13

10 02 15

Inne szlamy i osady pofiltracyjne

10 02 80

Zgary z hutnictwa żelaza

10 02 81

Odpadowy siarczan żelazawy

10 02 99

Inne niewymienione odpady

10 03 02

Odpadowe anody

10 03 05

Odpady tlenku glinu

10 03 16

Zgary z wytopu inna niż wymieniona w 10 03 15

10 03 18

Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 03 17

10 03 20

Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 19

10 03 22

Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) inne niż wymienione w 10 03 21

10 03 24

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 23

10 03 26

Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 25

10 03 28

Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 03 27

10 03 30

Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych inne niż wymienione w 10 03 29

10 03 99

Inne niewymienione odpady

10 04 10

Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 04 09

10 04 99

Inne niewymienione odpady

10 05 01

Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej (z wyłączeniem 10 05 80)

10 05 04

Inne cząstki i pyły

10 05 09

Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 05 08

10 05 11

Zgary inne niż wymienione w 10 05 10

10 05 80

Żużle granulowane z pieców szybowych oraz żużle z pieców obrotowych

10 05 99

Inne niewymienione odpady

10 06 01

Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej

10 06 02

Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej

10 06 04

Inne cząstki i pyły

10 06 10

Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 06 09

10 06 80

Żużle szybowe i granulowane

10 06 99

Inne niewymienione odpady

10 07 01

Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej

10 07 02

Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej

10 07 03

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych

10 07 04

Inne cząstki i pyły

10 07 05

Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych

10 07 08

Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 07 07

10 07 99

Inne niewymienione odpady

10 08 04

Cząstki i pyły

10 08 09

Inne żużle

10 08 11

Zgary inne niż wymienione w 10 08 10

10 08 13

Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 08 12

10 08 14

Odpadowe anody

10 08 16

Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 15

10 08 18

Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 17

10 08 20

Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 08 19

10 08 99

Inne niewymienione odpady

10 09 03

Żużle odlewnicze

10 09 06

Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 09 05

10 09 08

Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 07

10 09 10

Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 09

10 09 12

Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 09 11

10 09 14

Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 09 13

10 09 16

Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 09 15

10 09 99

Inne niewymienione odpady

10 10 03

Zgary i żużle odlewnicze

10 10 06

Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 10 05

10 10 08

Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 10 07

10 10 10

Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09

10 10 12

Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 10 11

10 10 14

Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 10 13

10 10 16

Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 10 15

10 10 99

Inne niewymienione odpady

10 11 03

Odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego

10 11 05

Cząstki i pyły

10 11 10

Odpady z przygotowania mas wsadowych inne niż wymienione w 10 11 09

10 11 14

Szlamy z polerowania i szlifowania szkła inne niż wymienione w 10 11 13

10 11 16

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 15

10 11 18

Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 17

10 11 20

Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 11 19

10 11 80

Szlamy fluorokrzemianowe

10 11 99

Inne niewymienione odpady

10 12 01

Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej

10 12 03

Cząstki i pyły

10 12 05

Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych

10 12 06

Zużyte formy

10 12 08

Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)

10 12 10

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 12 09

10 12 12

Odpady ze szkliwienia inne niż wymienione w 10 12 11

10 12 13

Szlamy z zakładowych oczyszczalni ścieków

10 12 99

Inne niewymienione odpady

10 13 01

Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej

10 13 04

Odpady z produkcji wapna palonego i hydratyzowanego

10 13 06

Cząstki i pyły (z wyłączeniem 10 13 12 i 10 13 13)

10 13 07

Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych

10 13 10

Odpady z produkcji elementów cementowo-azbestowych inne niż wymienione w 10 13 09

10 13 11

Odpady z cementowych materiałów kompozytowych inne niż wymienione w 10 13 09 i 10 13 10

10 13 13

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 13 12

10 13 14

Odpady betonowe i szlam betonowy

10 13 80

Odpady z produkcji cementu

10 13 81

Odpady z produkcji gipsu

10 13 82

Wybrakowane wyroby

10 13 99

Inne niewymienione odpady

10 80 01

Żużle z produkcji żelazokrzemu

10 80 02

Pyły z produkcji żelazokrzemu

10 80 05

Żużle z produkcji żelazomanganu

10 80 06

Pyły z produkcji żelazomanganu

10 80 99

Inne niewymienione odpady

11 01 10

Szlamy i osady pofiltracyjne inne niż wymienione w 11 01 09

11 01 14

Odpady z odtłuszczania inne niż wymienione w 11 01 13

11 01 99

Inne niewymienione odpady

11 02 03

Odpady z produkcji anod dla procesów elektrolizy

11 02 06

Odpady z hydrometalurgii miedzi inne niż wymienione w 11 02 05

11 02 99

Inne niewymienione odpady

11 05 99

Inne niewymienione odpady

12 01 01

Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów

12 01 02

Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów

12 01 03

Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych

12 01 04

Cząstki i pyły metali nieżelaznych

12 01 05

Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych

12 01 13

Odpady spawalnicze

12 01 15

Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14

12 01 17

Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16

12 01 21

Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20

12 01 99

Inne niewymienione odpady

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 05

Opakowania wielomateriałowe

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07

Opakowania ze szkła

15 01 09

Opakowania z tekstyliów

15 02 03

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania(np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02

16 01 03

Zużyte opony

16 01 12

Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11

16 01 19

Tworzywa sztuczne

16 01 20

Szkło

16 01 22

Inne niewymienione elementy

16 01 99

Inne niewymienione odpady

16 02 16

Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15

16 03 04

Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80

16 05 09

Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08

16 07 99

Inne niewymienione odpady

16 08 01

Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)

16 08 03

Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 02

16 08 04

Zużyte katalizatory stosowane do katalitycznego krakingu w procesie fluidyzacyjnym (z wyłączeniem 16 08 07)

16 11 02

Węglopochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 01

16 11 04

Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03

16 11 06

Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 05

16 80 01

Magnetyczne i optyczne nośniki informacji

16 81 02

Odpady inne niż wymienione w 16 81 01

16 82 02

Odpady inne niż wymienione w 16 82 01

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 02

Gruz ceglany

17 01 03

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

ex 17 01 80

Tynki

ex 17 01 81

Elementy betonowe i kruszywa niezawierające asfaltu

17 01 80

Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

17 01 81

Odpady z remontów i przebudowy dróg

17 01 82

Inne niewymienione odpady

17 02 02

Szkło

17 02 03

Tworzywa sztuczne

17 03 02

Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01

17 03 80

Odpadowa papa

17 05 04

Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07

17 05 06

Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05

17 05 08

Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07

17 06 01*

Materiały izolacyjne zawierające azbest

17 06 04

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

17 06 05*

Materiały budowlane zawierające azbest

17 08 02

Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01

17 09 04

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

19 01 12

Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11

19 01 14

Popioły lotne inne niż wymienione w 19 01 13

19 01 16

Pyły z kotłów inne niż wymienione w 19 01 15

19 01 18

Odpady z pirolizy odpadów inne niż wymienione w 19 01 17

19 01 19

Piaski ze złóż fluidalnych

19 01 99

Inne niewymienione odpady

19 02 03

Wstępnie przemieszane odpady składające się wyłącznie z odpadów innych niż niebezpieczne

19 02 06

Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów inne niż wymienione w 19 02 05

19 02 99

Inne niewymienione odpady

19 03 05

Odpady stabilizowane inne niż wymienione w 19 03 04

19 03 07

Odpady zestalone inne niż wymienione w 19 03 06

19 04 01

Zeszklone odpady

19 05 01

Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych

19 05 02

Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego

19 05 03

Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)

19 05 99

Inne niewymienione odpady

19 06 04

Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych

19 06 06

Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych

19 06 99

Inne niewymienione odpady

19 08 01

Skratki

19 08 02

Zawartość piaskowników

19 08 12

Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11

19 08 14

Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13

19 08 99

Inne niewymienione odpady

19 09 01

Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki

19 09 02

Osady z klarowania wody

19 09 03

Osady z dekarbonizacji wody

19 09 04

Zużyty węgiel aktywny

19 09 05

Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne

19 09 06

Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych

19 09 99

Inne niewymienione odpady

19 10 01

Odpady żelaza i stali

19 10 02

Odpady metali nieżelaznych

19 10 04

Lekka frakcja i pyły inne niż wymienione w 19 10 03

19 10 06

Inne frakcje niż wymienione w 19 10 05

19 11 06

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 19 11 05

19 12 01

Papier i tektura

19 12 04

Tworzywa sztuczne i guma

19 12 05

Szkło

19 12 08

Tekstylia

19 12 09

Minerały (np. piasek, kamienie)

19 12 10

Odpady palne (paliwo alternatywne)

19 12 12

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11

19 13 02

Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 01

19 13 04

Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 03

19 13 06

Szlamy z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 05

20 01 01

Papier i tektura

20 01 10

Odzież

20 01 11

Tekstylia

20 01 25

Oleje i tłuszcze jadalne

20 01 28

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

20 01 30

Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

20 01 32

Leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 38

Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39

Tworzywa sztuczne

20 01 41

Odpady zmiotek wentylacyjnych

20 01 80

Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

20 01 99

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 02

Gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03

Inne odpady nieulegające biodegradacji

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02

Odpady z targowisk

20 03 03

Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04

Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 03 06

Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

20 03 99

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

2.3. Wnioskowane rodzaje odpadów przewidzianych do odzysku na składowisku.

Proces odzysku odpadów w ramach eksploatowanego składowiska odpadów w miejscowości Dalsze prowadzony metodą R5, związany jest z procedurą wykorzystania odpadów do:

– budowy i kształtowania skarp i obwałowań na składowisku odpadów;

– tworzenia warstwy izolacyjnej;

– budowy tymczasowych dróg dojazdowych

Odzyskiwanymi odpadami będą:

  • odpady o kodach: 010102, 010408, 010409, 010412, 010413, 010481, 100903, 100906, 100908, 100910, 100912, 101006, 101008, 101010, 101208, 101382, 160103, 161104, 170101, 170102, 170103, 170107, ex 170180, ex 170181, 170508, 190902, 191209, wykorzystywane do budowy skarp, w tym obwałowań, kształtowania korony składowiska, a także porządkowania i zabezpieczania przed erozją wodną i wietrzną skarp i powierzchni korony; maksymalna warstwa odpadów użytych do budowy i kształtowania skarp lub kształtowania korony składowiska powinna być mniejsza niż 25 cm (warunek ten, nie dotyczy odpadu o kodzie 160103 – opony); odpady z podgrupy 1701 oraz odpady o kodach 101208, 101382, przed ich zastosowaniem należy poddać kruszeniu; opony są wykorzystywane do tworzenia warstwy ochronnej geomembrany na wałach składowiska,

  • odpady o kodach: 170101, 170102, 170103, 170107, 170504 i 200202 wykorzystywane do wykonania warstwy izolacyjnej, pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w załączniku nr 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 08 stycznia 2013 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz. U.2013, poz. 38); przed zastosowaniem odpady należy poddać kruszeniu, o ile jest to konieczne w celu dostosowania ich do zastosowania jako warstwy izolacyjnej,

  • odpady o kodach: 170101, 170102, 170103, 170107, 170504, 200202 wykorzystywane są do budowy dróg dojazdowych, wewnętrznych, szerokość dróg dojazdowych nie może przekroczyć 4 m a warstwa użytych odpadów 0,3 m.

Tabelaryczne zestawienie przetwarzanych odpadów metodą R5, przedstawia tabela nr 3.

Tabela nr 3

 

Lp.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

Ilość odpadu

[Mg/rok]

Sposób odzysku

28.

19 12 09

Minerały (np. piasek, kamienie)

10 000

Budowa skarp, w tym obwałowań, kształtowania korony składowiska, a także porządkowania i zabezpieczania przed erozją wodną i wietrzną skarp i powierzchni korony

29.

20 02 02

Gleba i ziemia, w tym kamienie

4 000

Tworzenie warstw izolacyjnych i budowa tymczasowych dróg dojazdowych

 

  • w wyniku prowadzonego procesu przetwarzania nie powstają odpady,

  • wszystkie wymienione powyżej odpady w miarę potrzeb magazynowane będą na wyznaczonym utwardzonym placu magazynowym przylegającym bezpośrednio do zamkniętej kwatery składowiska. Odpady magazynowane będą w kontenerach lub luzem w uporządkowanych pryzmach do czasu ich wykorzystania.