Zapytania ofertowe

Budowa linii sortowniczej do doczyszczania odpadów pochodzenia komunalnego zebranych selektywnie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu na części działki nr 2/3, obręb Dalsze, gmina Myślibórz

Dokumentacja projektowa
Projekt oddymiania
Projekt SSP (SAP)